Saara Hakkiluoto-Kartio

Saara Hakkiluoto-Kartio, 47 v. sosionomi/kasvatustyön ohjaaja

Rehellisesti, rohkeasti, sydämellä, järjellä!

Vahva Kokemus kasvatus-, kriisi-, perhe-, päihde-, mielenterveys-, seurakunta-, maahanmuuttaja- ja lastensuojelutyöstä, yrittäjyydestä ja lasten yksinhuolehtijuudesta.

Kunta kuuluu kaikille – jokaisella on oikeus hyvään elämään ja toimiviin palveluihin!