Kristiina Isokorpi

Kristiina Isokorpi, 42 v. sosionomi (YAM)-diakoni, sosiaali- ja terveysalan opettaja

Kokemusta, vastuullisuutta ja aitoa välittäimstä. Haluan sydämestäni olla mukana vaikuttamassa ihan jokaisen kuntalaisen hyvinvointiin eri elämänvaiheissa. Palveluiden tulee olla laadukkaita ja sen saavuttamiseksi talouden on oltava kunnossa. Erityisen tärkeää on ennaltaehkäisevä toiminta ja tukea tarvitsevien auttaminen.