Katja Mäkelä

Katja Mäkelä

Eurooppapatenttiasiamies, DI

Olen 43-vuotias diplomi-insinööri ja työskentelen Eurooppapatenttiasiamiehenä. Työssäni autan yrityksiä suojaamaan keksintöjä patenteilla. Perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi alakouluikäistä lasta. Asumme Lemlahdella, jonne olemme muuttaneet vakituisesti asumaan vuonna 2013.

Muutimme Lemlahdelle Turusta ja muuttopäätökseemme vaikutti maaseutumainen asuminen ja toimivat palvelut lähellä. Nämä ovat pienten kuntien etuja verrattuna suurempiin kaupunkeihin. Minulle on tärkeää, että Eurajoen vetovoimaisuus säilyy myös jatkossa ja taataan palvelujen toimivuus molemmissa kuntakeskuksissa.

Kouluikäisten lasten äitinä lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyvät asiat ovat minulle tärkeitä. Jokaiselle lapselle tulisi taata tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen. Erityisopetusta ja tukea pitää olla saatavilla niitä tarvitseville lapsille.  

Elinvoimaisessa ja elävässä kunnassa tulee olla yritystoimintaa ja myös kunnan tulee huomioida paikalliset yritykset hankinnoissa. Seura- ja yhdistystoiminta tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuksia harrastaa sekä pitävät kylät elävinä ja lisäävät yhteisöllisyyttä. Aktiivinen seuratoiminta on edellytys, jotta lapsilla ja nuorilla on harrastusmahdollisuuksia myös omassa kunnassa. Hyvät harrastusmahdollisuudet ja harrastuspaikat lisäävät osaltaan kunnan vetovoimaisuutta. Kunnan tulee tehdä yhteistyötä yrityksien ja muiden toimijoiden kanssa, jotta kunta pysyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena.

Arvostan päätöksenteossa läpinäkyvyyttä ja päätöksien tulee perustua tietoon. Lisäksi kunnan päätöksenteossa katse tulee olla tulevaisuudessa, jotta kunnan elinvoimaisuus ja toimivat palvelut mahdollistetaan myös tulevaisuudessa. En kannata veronkorotuksia ratkaisuna kuntatalouden tasapainottamiseen. Lisäksi mm. kestävä kehitys tulisi huomioida kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa.

Päätöksenteko vaatii kykyä ottaa asioista selvää, kuunnella, nähdä asioita suurempina kokonaisuuksina sekä kykyä tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen. Näitä taitoja minulta löytyy. Olen ehdolla ensimmäistä kertaa kuntavaaleissa, koska minulla on aito kiinnostus ja halu olla viemässä kotikuntaa eteenpäin.