Anne Veneranta

Anne Veneranta, 47 v. sairaanhoitaja

Minulle erityisen tärkeitä asioita ovat ihmisläheinen ja vaikuttava terveydenhuolto sekä lasten ja ikääntyvien asiat.

Kunnan toiminnassa näen ongelmien ennaltaehkäisyn ja ratkaisukeskeisyyden olevan ensisijaista.

Alueellamme on hienoja esimerkkejä siitä kuinka ihmiset ovat itse aktivoituneet järjestämään ja toimimaan mm. vapaaehtoistyössä, liikunnan ja kulttuurin saralla. He huolehtivat itse itsestään, toisistaan ja yhteisöstään. Tällainen toiminta, sen tärkeys ja arvo tulee tunnistaa ja huomioida sekä huolehtia siitä, että kunta omalta osaltaan on mahdollistamassa sitä.

Verorahoja tulee käyttää niin, että niistä saatu hyöty on mahdollisimman suuri. Kunnan toiminnan ja kunnan maksamien palvelujen tulee olla mahdollisimman vaikuttavia, jotta rahoille todella saadaan vastinetta. Osaavat, hyvinvoivat ja työhönsä sitoutuneet ihmiset, jotka ylläpitävät ja kehittävät ammattitaitoaan, ovat mielestäni edellytys kunnan palvelujen kustannustehokkuudelle.

Ammatiltani olen sairaanhoitaja ja täydentänyt osaamistani mm. geronomin koulutuksella.

Vapaa-aikani vietän perheeni kanssa, ulkoilen ja teen käsitöitä.