Asenne ratkaisee kuntien tulevaisuuden

Julkaistu:

Yritykset ovat elinvoiman lähde. Ne luovat työpaikkoja ja hyvinvointia ympärilleen. Niitä ympäröivä yhteisö puolestaan vaikuttaa yritysten menestykseen. Pidetäänkö yrityksiä arvokkaana osana paikkakunnan palveluja vai hankitaanko palvelut mieluummin jostain kauempaa? Monenlaisia asenteita tulee vastaan.

Paikkakunnan historia vaikuttaa asenteisiin vielä sadan vuoden päästäkin. Eurajoella on eletty nöyrästi kartanon varjossa ja myöhemmin Olkiluoto on tuonut vakaata hyvinvointia. Täällä Satakunnan kansa on tyynnä kyntänyt aurallansa maata isien.

Tästä taustasta johtuen on Eurajoella hallinnut Keskustapuolueen ja Demarien tiivis avioliitonomainen suhde, jonka johdolla kunta tuottaa yhä enemmän palveluja. Kunnan kulut ja organisaatio ovat jatkuvasti kasvaneet. Yrittäjyyteen olisi voinut suhtautua positiivisemmin. Millainen Eurajoki olisikaan, jos täällä olisi vielä enemmän menestyviä yrityksiä?

Kunta tekee paljon hankintoja, jotka kilpailutetaan lain kirjaimen mukaan. Näitä kilpailutuksia voidaan toteuttaa monella tavalla. Valintakriteerit voidaan määritellä sellaisiksi, että vain jollain tietyllä tarjoajalla on mahdollisuus tehdä hyväksyttävissä oleva tarjous.

Tai voidaan panostaa siihen, että saataisiin aikaan hyvä ja reilu kilpailu, johon paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua tasavertaisesti ja tulla valituiksi. Pienillä sanamuodoilla voi olla suuri merkitys. Juuri niissä näkyvät piilevät asenteet. Paikallista yritystä on vaikea ohittaa, jos halutaan valita oikeasti kokonaistaloudellisesti edullisin. Hankintalaki antaa paljon mahdollisuuksia, jos niitä vaan halutaan hyödyntää.

Piilevät asenteet näkyvät myös arkisessa toiminnassa. Etsitäänkö aktiivisesti keinoja mahdollistaa hyvien ideoiden ja hankkeiden toteutuminen, vai haetaanko hiljaa syitä, miksi niitä ei voisi toteuttaa? Kunta tekee jatkuvasti valintoja, joilla se joko antaa yksityisille yrityksille mahdollisuuksia tuottaa palveluja tai päättää tuottaa yhä enemmän palveluja itse.

Kunta voi kannustaa pieniä yrityksiä kasvamaan ja menestymään, jolloin pienestäkin alusta voi tulla vaikka mitä. Kilpailu haastaa kehittymään ja tehostamaan toimintaa. Siksi yksityiset palvelut ovat usein tehokkaammin tuotettuja kuin verorahoilla toteutetut.

Pienikin yritys työllistää vähintään yrittäjän, usein monta muutakin ihmistä. Työ tuo sisältöä elämään ja omalla tekemisellä ansaittu palkka on hieno kiitos hyvästä työstä. Palkasta maksamme veroja, joilla voidaan tuottaa julkiset palvelut.

Mitä enemmän kunnan alueella on näitä yksityisiä työpaikkoja, jotka tuovat rahaa kuntaan muualtakin, sitä enemmän on myös veronmaksajia. Toki kunnan työntekijätkin veroja maksavat, mutta heidän palkkansa kerätään maksamistamme veroista. Ne ovat kiinteitä kuluja, joita on vaikea vähentää edes tarpeen tullen. Pelkkä julkisen rahan kierrättäminen ei riitä – se johtaa väistämättä verotuksen kiristämiseen.

Olisi tärkeää, että päättäjinä olisi henkilöitä, jotka pystyvät näkemään ja haluavat nähdä nämä vaikutukset ja ymmärtävät, että kunnan kannattaa toimia niin, että syntyy yhä enemmän mahdollisuuksia yritysten menestyksekkäälle toiminnalle. Olisi hienoa, että syntyisi yhä enemmän työpaikkoja ja onnistumisen elämyksiä. Näin emme olisi vain mahdollisuuksien – vaan mahdollistava Eurajoki!

Hanna Tuominen
Yrittäjä, Kokoomuksen kuntavaaliehdokas Eurajoella

Lisää julkaisuja

22.5.2021

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro maakuntavaltuustossa 21.5.2021

MAAKUNTAVALTUUSTO 21.5.2021 KOKOOMUKSEN RYHMÄPUHEENVUORO EMILIA SYVÄSALMI Eurajoki, Kokoomuksen ryhmän pj Arvoisat maakuntavaltuutetut, Satakuntaliiton edustajat sekäkaikki muut etäyhteyksin kokousta seuraavat. Lämpimät onnittelut

8.5.2021

Ajatuksia valtuustokaudesta 2017-2021

Ensimmäinen valtuustokauteni lähestyy loppuaan. Ilmassa on tiettyä haikeutta, sillä tällä samalla valtuustoryhmällä emme enää jatka, vaan muutoksia tulee. Meillä on

26.2.2021

Eurajoki uusin silmin

Kunnan pitää toimia niin, että illalla jokainen voi odottaa huomista hyvillä mielin. Eurajoen resursseilla, meillä voisi olla kunta joka tarjoaa