Enemmän kuin osiensa summa

Julkaistu:

Sanotaan että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Maankäytön suunnittelussa, tutummin kaavoituksessa, hyvin suunniteltu on sitäkin enemmän.

Eurajoen kunta on tänä päivänä maapinta-alaltaan yli 500 neliökilometrin kokoinen. Meillä on 39 elävää kylää ja viisi taajamaa, joista kaksi on kirkonkylää. Yhteensovitettavaa siis riittää. Kunnan maankäyttöä ohjaamaan on laadittu lukuisia osayleiskaavoja, rantayleiskaavoja ja keskustaajamissa asemakaavoja. Monella kunnan osa-alueella maankäyttöä ohjaa kuitenkin vain maakuntakaava. Yhtenäinen kunnan kattava visio puuttuu valikoimasta.

Kunnan määrätietoisen kehityksen kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää saada vireille koko kunnan kattava yleiskaava. Se on parhaimmillaan asiakirja, jossa prosessi on tärkeämpi kuin määränpää. Yleiskaavan laadinta toimii kunnassa keskustelunavaajana ja auttaa vetämään yhteen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden keskeisimpien lakien asettamat reunaehdot. Sekä tietenkin yhdistää kunnan eri osat toiminnallisesti toisiinsa. Yleiskaava on enemmän kuin osiensa summa.

Lisäksi kunnan maankäytönsuunnittelun laatua nostaisi se, että kunnan viranhaltijoiden joukossa olisi oma kaavoitusarkkitehti, joka laatisi kaavat kunnan hallituksen alaisuudessa.

Tällä hetkellä kaavoitus ostetaan Eurajoella konsulttipalveluna. Konsultti osaa toki prosessin kuin omat taskunsa, mutta koska laadukkaan kaavaprosessin läpiviemiseen tarvitaan läsnäoloa ja paikallistuntemusta, olisi kunnan oma viranomainen huomattavasti parempi ratkaisu.

Hanna Elo
arkkitehti

Lisää julkaisuja

4.1.2022

Perusasioiden äärellä

Elämme historiallisia hetkiä. Koko hyvinvointivaltiomme perusta muuttuu tammikuun aluevaalien myötä. Moni pelkää palvelujen heikentyvän ja kustannusten nousevan sosiaali-, terveys- ja

14.12.2021

Kokoomuksen ryhmäpuhe kunnanvaltuuston kokouksessa 13.12.2021

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat Uuden valtuustokauden ensimmäinen budjetti on viimeisiä viilauksia ja nuijan kopautusta vailla valmiina. Se

19.10.2021

Vaalit ovat harvinaisen tylsät, mutta samalla erittäin tärkeät

Ajelin viikolla hieman vanhojen aikojen muistoksi ympäri Porin kaupunkia. Iloinen kesäkaupunki viiletessään ja pimetessään ei tuo eloon niitä muistoja, joita