Puheenjohtajamme Emilia Syväsalmen ryhmäpuheenvuoro kunnanvaltuuston kokouksessa 1.12.2020

Julkaistu:

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat. On koittanut tämän valtuustokauden viimeisen talousarvion ryhmäpuheenvuoron aika.

Miten olemme nämä vuodet kokeneet? Missä olemme onnistuneet? Missä on vielä parannettavaa. – sillä ainahan sitä on. Toivon että jokaisessa ryhmässä mietitään kuinka olemme pystyneet vastaamaan – kuntalaisille tärkeiden palvelujen kehittämistoiveisiin tai tilanteisiin joihin päätöksenteossa on reagoitava.

Olemmeko toimineet niin että kuntaan muuttavalle perheelle pystytään tarjoamaan laadukasta varhaiskasvatusta? Saako ongelmiin joutunut lapsiperhe meiltä tukea niin, että he pystyvät jatkamaan perheenä? Onko kuntamme vanhuksilla riittävästi ystäviä tai pääseekö meillä harrastamaan tasapuolisesti, saavatko asukkaat puhdasta vettä – vain muutamia ajatuksia mainitakseni.

Kunta on kuntalaisille ja kunnan varat ovat ihmisten työllään ansaitsemia rahoja. Joskus on hyvä palata ihan perusjuttuihin. Miksi kunta on olemassa ja mitkä sen ydintehtävät ovat? Ja miten me näemme Eurajoen tulevaisuuden? Mihin päätämme panostaa, ja mitä se meille tulevaisuudessa tuo? Mihin pyrimme? Mikä on tavoitteemme? Onko se lapsiystävällinen kunta joka houkuttelee perheitä muuttamaan meille, kunta jossa vanhuksille taataan hyvät palvelut, kunta jossa mahdollistetaan asioita? Kun nämä asiat on yhdessä päätetty, meidän pitää lähteä toteuttamaan niitä rohkeasti. Kuitenkaan tällä hetkellä meillä puolueilla ei valitettavasti ole suurta yhteistä visiota siitä mitä Eurajoen tulevaisuus on.

Toivon, että pystyisimme entistä selkeämmin päättämään, että panostamme kunnassamme hyvään elämään ja terveyteen, toisin sanoen ennaltaehkäisyyn. Ja mitä se hyvinvointi sitten konkreettisesti on? Se on sitä, että luomme mahdollisuuksia liikkua ja näin vältämme liikkumattomuuden aiheuttamia kuluja. Luomme mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen ja yhteisöllisyyteen ja mahdollisuuksiin harrastaa kulttuuria – näin pidämme turvaverkot kunnossa ja mielen virkeänä. Se on sitä, että kannustamme jokaista nuorta tavoittelemaan unelmiaan mahdollisimman korkealle ja että jokainen koululainen saisi tehdä koulutyötä turvassa, ystävien seurassa ja tulevaisuuden taitoja opetellen.

Meillä on ensi vuoden talousarvioon varattu perusturvan osa-alueelle 36 miljoonaa. Tätä summaa olisi mahdollista tarkastella pienemmissä osissa, jolloin pystymme puhumaan asioista, joihin voimme vaikuttaa. Summan suuruuteen on mahdollista vaikuttaa – mutta se vaatii meiltä päättäjiltä tahtoa onnistua ja halua ottaa asia ylipäätään käsiteltäväksi. Kunnassamme tehdään jo nyt valtavan hyvää hyvinvointityötä suunnitelmallisesti, mutta siihen pitäisi suhtautua vakavasti ja ottamalla hyvinvointityö kaiken päätöksenteon pohjaksi. Meillä on paljon konkreettisia toimenpide-ehdotuksia maakunnan tasolla tehdyn työn tuloksena, joita voimme ottaa käyttöön entistä laajemmin.

Tämä valtuusto on pystynyt tekemään myös isoja päätöksiä – tänään tehty päätös liikuntahallin rakentamisesta kertoo siitä halusta tarttua juuri tuohon 36 miljoonaan. Siinä rahoja käytetään laajasti vaikuttavaan asiaan ja päätöksestä ei voi olla kuin tyytyväinen ja iloinen. Liikuntahalli liikuttaa suurta määrää kuntalaisia, sekä luo myös sosiaalista kanssakäymistä. Eurajoen risteysalueen uudelleenjärjestelyt ovat kunnalle myös mittava menoerä, mutta ne luovat samalla valtavasti uusia mahdollisuuksia. Eurajoen keskustan elävöittäminen jokirantaa hyödyntäen saa nyt mahdollisuuden. Tähän haluamme kutsua kuntalaisia mukaan ideoimaan. Myös Laitakarin kevyen liikenteen väylä ja vierasvenesataman palvelut edistyvät.

Maaseutuasumiseen kuuluu että kylillä puhutaan kaikenlaista. Me olemme koko valtuustokauden kuulleet juttuja siitä, kuinka Kokoomus lopettaisi kuntamme pieniä kouluja, ns. kyläkouluja. On tietysti hyvä, että puhutaan, mutta jokin todellisuuspohja näilläkin puheilla pitäisi olla ja kuulijan vastuulla on myös joskus pohtia kuulemaansa, ehkä jopa ns. kilauttaa kokoomuslaiselle valtuutetulle ja kysyä, kuinka asia on.

Kokoomuksen valtuustoryhmä ei ole ehdottanut yhdenkään pienen koulun lopettamista tällä valtuustokaudella.Mutta me olemme nimenomaan halunneet selvittää tilanteen koska aihe herättää runsaasti tunteita ja keskustelua. Tätä keskustelua ei voi käydä, ellei tiedä oppilasmääriä, kuluja ja rakennusten kuntoa. Meistä tällaisten tietojen vaatiminen on ollut vastuullista. Se on kuitenkin antanut ilmeisesti aihetta puheisiin siitä, että kokoomuslaiset haluavat supistaa kouluverkkoa. Jokaisella puhujalla on tietysti aina tarkoitusperänsä.

On tosiasia, että pienten koulujemme oppilasmäärät ovat laskevia, siitä huolimatta, että kylät tekevät koko ajan hartiavoimin hyvää työtä uusien asukkaiden houkuttelemiseksi. Tilanne ei ole kenenkään vika, vaan vallalla oleva kehitys. Voisimme kuitenkin avoimesti asioita tunnustaen saada aikaan ideoita, joilla kylien elinvoimaisuus voidaan turvata, kehitystä voidaan yrittää muuttaa meille myönteisemmäksi – etätyömahdollisuuksien varmistaminen ja puhdas luonto esimerkiksi houkuttelevia tekijöitä…

Kokoomuksen ryhmä on tämän neljän vuoden aikana ehdottanut konkreettisia toimenpiteitä pienten koulujen osalta – olemme esittäneet koulujen erikoistumista esim. musiikkiin, kieliin tai urheiluun. Olemme esittäneet perheille vapautta valita, missä koulussa heidän lapsensa opiskelisivat, olemme esittäneet ahtaan, sokkeloisen ja nykyajan opetukseen huonosti sopivan Lapijoen koulun tilalle uutta koulua, jonka yhteydessä voisi toimia myös laajempi erityisopetuksen yksikkö – tämä suunnitteluraha on tänään hyväksyttävässä talousarviossa mukana.

Jokainen voi itse arvioida ovatko nämä esityksiä, jotka tähtäävät kyläkoulujen lopettamiseen vai olemmeko me pyrkineet katsomaan totuutta silmiin ja sen jälkeen ehdottaneet, mitä asialle voisimme tehdä.

Tärkeää olisi myös realistisesti pohtia miten turvaamme rakennukset joissa koulut toimivat niin, ettei niitä tarvitsisi purkaa, vaan niin että ne säilyisivät osana kylien maisemaa. Jokainen voi itse arvioida ovatko nämä esityksiä, jotka tähtäävät kyläkoulujen lopettamiseen vai olemmeko me pyrkineet katsomaan totuutta silmiin ja sen jälkeen ehdottaneet, mitä asialle voisimme tehdä.

Tulevalla valtuustokaudella jokainen puolue joutuu katsomaan totuutta silmiin. Toivomme että maailman suunta muuttuu ja kyliimme muuttaa lapsiperheitä. Vaikka tekisimme mitä, ihmiset päättävät itse missä haluavat asua, ja sen perusteella meidän on rakennettava palveluverkkoamme niin, että se kohtaa jokaisen lapsen yhtä arvokkaana.

Kokoomusryhmä toivoo aitoa keskustelua kunnallemme tärkeistä asioista myös valtuutettujen välillä. Valtuusto on kuitenkin kunnan ylin päättävä elin. Puolueiden omissa ryhmissään tekemät päätökset eivät saisi estää sitä, että perusteellisen keskustelun jälkeen mielipidettä voi myös kokouksen aikana muuttaa esim. saadun lisätiedon perusteella tai että keskustelun jälkeen voisimme päästä entistä parempaan lopputulokseen. Jokainen valtuutettu on saanut mandaatin kuntalaisilta päättää – liian usein yksilöt joutuvat luopumaan tästä kuntalaisten heille suomasta oikeudesta ryhmän tahdon mukaisesti.

Kulunut vuosi on ollut monin tavoin haasteellinen, vaikea ja pelottavakin. Siksi kiitokset tulevat tänä vuonna vielä syvemmältä sydämestä. Kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden on ollut pakko venyä, toimia nopeasti uusissa tilanteissa ja tehdä monia asioita uudella tavalla. Tässä on onnistuttu hyvin ja toivon, että joulun aika tuo jokaiselle kuntalaiselle mahdollisuuden levätä ja rentoutua omassa perhepiirissä.

Uusi vuosi 2021 tuo tullessaan muutoksia, jotka meidän pitää ottaa mahdollisuutena parantaa palveluja. Meillä pitää olla näkemyksiä ja sitä kuuluisaa tahtotilaa. Kevään kuntavaaleissa kuntaamme valitaan jälleen luottamushenkilöt. Jokainen joka lähtee ehdolle, ansaitsee kunnioitusta ja tekee arvokasta työtä demokratian ja oman kuntamme eteen. Toivon että kuntalaiset kuuntelevat ehdokkaitaan herkällä korvalla – pelottelu ja valitus eivät vie asioita eteenpäin. Ratkaisujen keksiminen on aina vaikeampaa mutta vain ne luovat tulevaisuutta.

Kokoomusryhmä kiittää, toivottaa rauhallista joulua ja iloa vuodelle 2021.

Lisää julkaisuja

4.1.2022

Perusasioiden äärellä

Elämme historiallisia hetkiä. Koko hyvinvointivaltiomme perusta muuttuu tammikuun aluevaalien myötä. Moni pelkää palvelujen heikentyvän ja kustannusten nousevan sosiaali-, terveys- ja

14.12.2021

Kokoomuksen ryhmäpuhe kunnanvaltuuston kokouksessa 13.12.2021

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat Uuden valtuustokauden ensimmäinen budjetti on viimeisiä viilauksia ja nuijan kopautusta vailla valmiina. Se

19.10.2021

Vaalit ovat harvinaisen tylsät, mutta samalla erittäin tärkeät

Ajelin viikolla hieman vanhojen aikojen muistoksi ympäri Porin kaupunkia. Iloinen kesäkaupunki viiletessään ja pimetessään ei tuo eloon niitä muistoja, joita